beslenme spor ilişkisi

Besin, vücudun bütün bir hayat boyunca harcadığı yakıttır. Beslenme ise;

 

büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besin kaynaklarının

 

kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Beslenme, insanın temel

 

ihtiyaçlarından birini oluşturduğu gibi sağlığını da etkileyen en önemli etkenlerin

 

başında gelmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanların büyümesi,

 

gelişmesi, varlıklarını sürdürebilmesi ve faaliyetlerini en iyi şekilde yapabilmeleri

 

için gerekli besin çeşitlerini, en uygun miktarlarda, besin değerlerini yitirmeden, en uygun ve doğal şekilde almak gerekir.

 

*

 

 

 

Yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel olarak aktif bir yaşam sürdürmekte

 

insan sağlığı ve verimliliğinin en önemli iki temel unsurunu oluşturmaktadır. Baş

 

döndürücü bir hızla gelişen bilim ve teknoloji bir yandan insanları az fiziksel

 

hareketli bir yaşama ve yalnış beslenme alışkanlıklarına iterken diğer yandan

 

sağlıklı olmanın da ötesinde dinamizm talep etmektedir. İnsanın çeşitli

 

güdülerini karşılamasının yanı sıra çok yönlü yararları nedeniyle, ilk çağlardan

 

günümüze güncelliğini yitirmeyen sporun, bu talebi karşılamada en uygun

 

formül olduğu tartışma götürmez bir gerçektir . Çoğunlukla çeşitli

 

sebeplerden dolayı yemeğe zaman ayırmamakta ve doğru bir şekilde beslenme

 

işi yapılmamaktadır . Spor tarihi incelendiğinde, insanların çağlar

 

boyu avantaj sağlamak amacıyla, kendilerini daha güçlü, daha hızlı yapacağına ve

 

dayanıklılıklarına geliştireceklerine inandıkları bazı yiyecekleri kullandıkları

 

görülmektedir  Spor bilimlerinin önemli birimlerinden biri

 

olarak kabul edilen beslenme, sporcunun hem genel sağlığını hem de sportif

 

performansını etkilediğinden üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur

 

 

 

Beslenme ile enerji dengesinin iyi kullanılması sonucu, spor hedefine ulaşır. Beslenmenin iyi

 

yürütülmediği her çeşit spor kişide kısa sürede zararını gösterir, ondan beklenen

 

elde edilemez. Yani, artık sporda beslenme, bir ayrı bilim olmuştur ve her

 

sporcunun ilgisini çekmektedir. Sporda performansı arttırmak amacıyla besinler

 

arasındaki ilişkiler incelenmeye ve son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmalarda

 

güvenilir sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Yapılan

 

egzersize uygun enerji alımı, enerjinin besin öğelerine dağılımındaki denge,

 

karbonhidrat tüketimi, egzersiz öncesi ve sonrası besin seçimi, yeterli sıvı alımı

 

beslenme açısından performansı belirleyen faktörler olmaktadır. Buna karşın

 

yapılan araştırmalar birçok ülke sporcularının önerilenden uzak, yetersiz ve

 

dengesiz beslenme programı izlediklerini göstermektedir

 

 

 

Yorum Yok

Yorum Yap